Καθαρισμός και Ψέκασμα Δέντρων

Βιολογικός Καθαρισμός και Ψέκασμα Δέντρων

Το πλύσιμο και ο καθαρισμός των δέντρων είναι από τις βασικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει η επιχείρησή μας.
Η εργασία εκτελείται με ταχύτητα και με έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας, βάσει πολυετούς εμπειρίας.
Στο πλαίσιο των εργασιών, και εφόσον απαιτείται, γίνεται και κόψιμο των ξερών και επικίνδυνων κλαδιών μεγάλων δέντρων, προς αποφυγή ατυχήματος από πτώσεις ή άλλες αιτίες.

Για την περίπτωση προσβολής δέντρων από διάφορες ασθένειες (π.χ ΜΑΣΑΛΙΝΑΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ) μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ψεκασμούς. Επίσης αναλαμβάνουμε εργασίες όπως το πλύσιμο των δέντρων από γύρη, εργασία που συνήθως απαιτείται την άνοιξη.

Οι εργασίες καθαρισμού των δέντρων περιλαμβάνουν πλήρη απαλλαγή τους από ξερά κλαδιά και άλλα στοιχεία (π.χ. κουκουνάρια). Τα δέντρα ξαναγίνονται υγιή και καθαρά, απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ξερά μέρη τα οποία δημιουργούν προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. περιορισμό σε ελεύθερες επιφάνειες, παρεμπόδιση σε στέγες ή γειτονικές επιφάνειες) ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τη συνολική αισθητική του χώρου.

Σημαντικότερο όλων είναι ότι μετριάζεται η επικινδυνότητα από περιπτώσεις πυρκαγιών καθώς ο χώρος παραμένει καθαρός. Η εργασίας καθαρισμού απαιτεί χρόνο και λεπτομερή ενασχόληση και στο εσωτερικό των δέντρων, με προηγούμενη αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης πριν την έναρξη των εργασιών.

Το αποτέλεσμα των εργασιών του κλαδέματος και του καθαρισμού προσφέρει στα δέντρα σας και στον περιβάλλοντα χώρο ένα άρτιο αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των δέντρων αφού το σωστό κλάδεμα ενισχύει τη συμβολή του ήλιου, του αέρα και της βροχής στα πράσινα μέρη του δέντρου που αναπτύσσονται πολύ καλύτερα, με πλούσιο και υγιές φύλλωμα.

Οι εργασίες ψεκασμού των δέντρων γίνεται πάντα σε συνεργασία με έμπειρους γεωπόνους συνεργάτες μας με φυσικούς, βιολογικούς και οικολογικούς τρόπους ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες ασθένειες που έχουν προσβάλει τα δέντρα.