Καθαρισμός Οικοπέδων Τιμες

Καθαρισμός Οικοπέδου απο ξερά Χόρτα

Η εταιρία ΖΑΪΜΗΣ ΟΕ και το έμπειρο προσωπικό της, με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνει την αποψίλωση, τον καθαρισμό οικοπέδων και τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων. Η εκάστοτε εργασία πραγματοποιείται άμεσα, με ειδικά μηχανήματα από έμπειρο προσωπικό, ώστε όλες οι ακόλουθες εργασίες να γίνουν με ασφάλεια και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Αποψίλωση, Καθαρισμός Οικοπέδων και καθαρισμός δασικών εκτάσεων από ξερά χόρτα τιμες αθηνα.

Kαθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα, άγρια βλάστηση ή στέρεα απόβλητα (μπάζα) και αλλά εύφλεκτα υλικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ιδίως τους θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητος για λόγους υγείας αλλά και πρόληψης (από πυρκαγιά, κλπ). Πρωταρχικός μας στόχος είναι ο συνδυασμός της υψηλής ποιότητας εργασίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με συνέπεια και σεβασμό στο περιβάλλον και στον πελάτη.

Νομοθεσία Σημείωση: Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ.αριθμ. 4 ΦΕΚ 724 τ.β΄ / 22-12-1987(άρθρο 1, 2)

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ΄αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται.

στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα
την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς
Oι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή.

Καθαρισμός Οικοπέδων | Τιμές, Κόστος & Προσφορές