Ενοικίαση Γερανός Αρπάγης Οχήματος - Γερανοί Τιμες

  • ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

Ενοικίαση Γερανών Αρπάγης

Ο Γερανός Αρπάγης εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο.


Ανυψωτικό Γερανό

Η περιστροφική πλάκα του Γερανό • Αρπάγη, μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση.

• Ύψος εργασίας 7 μέτρα

• Ο γερανός αρπάγη οχήμα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς συνολικού βάρους 1800 κιλά

• Ασφάλεια ρεύματος 1000 volt


Ενοικίαση Γερανός Αρπάγης | Γερανοί Τιμές, Κόστος & Προσφορές