ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΓΕΡΑΝΟΣ: 23 ΜΕΤΡΑ

  • ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

Ενοικίαση Καλαθοφόρων γερανό

Ο γερανός έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο. Η κίνηση του βραχίονα μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση με υψος εργασίας 23 μέτρα.

Ενοικίαση Ανυψωτικά καλαθοφόρα γερανοί

Χαρακτηριστικά Οχήματος

• Ύψος εργασίας 23 μέτρα

• Σπαστό καλάθι με δυνατότητα κάθετης μετατόπισης πάνω ή κάτω

• Δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων και εξοπλισμού συνολικού βάρους 275 κιλά

• Ασφάλεια ρεύματος 1000 volt